Sjukgymnastik

Johanna Svensson

Leg. fysioterapeut

– Undersökning, bedömning, rehabträning
-Stötvågsbehandling, akupunktur
– Basal kroppskännedom, avslappning

KBT – kognitiv beteendeterapi

070-2600362

johanna.humane@gmail.com

Tommy Rygh 

Leg. sjukgymnast

OMT, McKenzie, Axelina, JEMS, Akupunktur, Examen MSK, Ultraljudsdiagnostik

073-5251382

tommy.rygh@sjukgymnastiken.se