Pass

BODYPUMP™

Effektiv styrketräning med skivstång koordinerat till musik.

Instruktörer
Hansi Björkman
Monika Esplund
Peter Blomqvist