”1 minute Assault bike challenge”Denna utmaning går snabbt att göra men är otroligt jobbig! Det handlar om en sprint på 1 minut på assaultbiken. Mest kalorier på en minut!Regler:

1. Sätt dig på assaultbiken

2. Tryck på knappen ”target time”

3. Ändra tiden till 1:00 men pilknapparna

4. Tryck på ”Enter”

5. Timern börjar nu att räkna ner från en minut.Starten skall alltså vara från stillastående. Så var beredd att börja trampa så fort du tryckt på enterknappen! När minuten är slut så noterar du antalet förbrända calorier och lägger i lådan på väggen eller skickar in på sociala medier!

Lycka till!